Δείγματα Δουλειάς

Σύνταξη Κειμένων

Στα αγγλικά:

Ιούνιος 2018 – Σεπτέμβριος 2020, Study.com

Δημοσιευμένα Κείμενα:

The Bag of Words Approach in Text Mining: Definition & Example

Data Warehouse Software & Vendors: Landscape & Overview

Practical Application for Introduction to Linux: Performing a System Backup in Linux

Practical Application for Programming in R: Data Cleaning in R

Practical Application for Programming in R: Data Processing in R

Detecting Data Errors in R Programming

Inconsistent Data in R Programming

Data Access Using HTTP: Definition & Purpose

Document Modes & Noscript in JavaScript: Definition & Use

Advanced Canvas Features in HTML: Use & Examples

JavaScript Form Validation Using Regular Expressions: Definition & Example

Showing Text in HTML Using JavaScript: Syntax & Example

External & Internal JavaScript: Explanation & Examples

Updating HTML Form Elements in JavaScript: Explanation & Examples

Validating Forms Using JavaScript: Overview & Example

Using JavaScript to Return Elements from HTML Forms

The Browser Object Model (BOM): Definition & Relation to the DOM

DOM Events & Objects in JavaScript Overview

The Document Object Model (DOM): Purpose & Function

Using JavaScript to Work With the Document Object Model: Use & Examples

Modifying Elements, Attributes, Classes & Styles in the DOM

JavaScript Event Handlers: Overview & Example

Transforming Data to Data Frame in R Programming

Data Structures in R Programming

Lists in R Programming: Purpose & Examples

Data Frames in R Programming: Properties & Manipulation

Network Services in Linux

User Defined Function in R Programming: Creation & Use

Basics of the Macintosh OS for Digital Forensics

Linux Operating System: Distributions & Uses

Practical Application for Introduction to Linux: Programming Statements in Bash

How to Install Fedora Linux on a Local Machine

Linux Directories, Linked Files & the Filesystem Hierarchy Standard

Shell, Terminal, Bash & Kernel in Linux: Definition & Basic Commands

Analyzing User Interface Design: Steps & Procedures

Component-Level Design: Definition & Types

Component-Level Design: Steps & Examples

Data Modeling in Software Engineering: Objects, Attributes & Relationships

Installing MySQL for Database Programming

Requirements Modeling in Software Engineering: Classes, Functions & Behaviors

Scenario-Based Requirements Modeling: Definition & Application

Class-Based Data Modeling: Definition & Application


Στα ελληνικά:

Δεκέμβριος 2015 – Ιούλιος 2016, Koufalis Media Corporation

«Stories of Medical Success» – ιατρικός οδηγός, εκδόθηκε το 2017. Καθήκοντα: σύνταξη – επιμέλεια κειμένων.

«Best Tavernas», οδηγός εστιατορίων, κυκλοφόρησε με την εφημερίδα «Έθνος», Ιούλιος 2016. Καθήκοντα: αρχισυνταξία, σύνταξη – επιμέλεια κειμένων.

«Greek Best Hotels» – ετήσιος οδηγός ξενοδοχείων, κυκλοφόρησε με την εφημερίδα «Πρώτο Θέμα», Ιούνιος 2016. Καθήκοντα: αρχισυνταξία, σύνταξη – επιμέλεια κειμένων.

«Medical & Pharmacy» – οδηγός ιατρών και φαρμακοποιών, κυκλοφόρησε με την εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», Μάϊος 2016. Καθήκοντα: σύνταξη – επιμέλεια κειμένων.


Σχεδιασμός και Υλοποίηση Ιστοσελίδων

Δεκέμβριος 2015 – Ιούλιος 2016, Koufalis Media Corporation

successstories.gr – εταιρική ιστοσελίδα, Ιανουάριος 2016. Εργασίες: δημιουργία ιστοσελίδας (WordPress) ακολουθώντας πιστά το σχέδιο μιας παλαιότερης σελίδας της εταιρείας, youngbusinessman.gr. Έρευνα στο εταιρικό αρχείο για περιεχόμενο, δημιουργία εταιρικών λογαριασμών YouTube, SoundCloud, ανέβασμα περιεχομένου.

winterhotels.eu – συνοδευτική ιστοσελίδα για τον οδηγό ξενοδοχείων «Winter Hotels», Δεκέμβριος 2015. Εργασίες: δημιουργία ιστοσελίδας (Bootstrap), σύνταξη κειμένων.

greekfoods.info – συνοδευτική ιστοσελίδα για τον οδηγό εταιρειών τροφίμων και ποτών «Greek Foods», Δεκέμβριος 2015. Εργασίες: δημιουργία ιστοσελίδας (Bootstrap).

topofthetop.gr – συνοδευτική ιστοσελίδα για τον οδηγό εστιατορίων «Top of the Top 2016». Εργασίες: δημιουργία ιστοσελίδας (Bootstrap), σύνταξη κειμένων.


Ιούνιος 2009 – Ιούνιος 2015, K-S Publishing & Trading Ltd.

oplognosia.com – ενημερωτική σελίδα για το κυνήγι και τα λειόκαννα όπλα στην Ελλάδα και Κύπρο. Καθήκοντα: δημιουργία και συντήρηση ιστοσελίδας, μεταφορά περιεχόμενου από μορφή σε μορφή (στατικές σελίδες HTML, Joomla, WordPress).

linseedoilfinish.com -συνοδευτική σελίδα για το αγγλόφωνο βιβλίο «Linseed Oil Finish» σχετικά με το φινίρισμα ξύλου με λινέλαιο. Καθήκοντα: δημιουργία ιστοσελίδας.

borekisser.com – ιστοσελίδα παρουσίασης προϊόντους του «Borekisser», εργαλείου καθαρισμού λειόκαννου. Καθήκοντα: δημιουργία ιστοσελίδας.


Άλλες Σελίδες

stratis-stamatakos.gr – ιστότοπος portfolio για τον εικαστικό Στράτη Σταματάκο. Καθήκοντα: δημιουργία ιστότοπου.


Φωτογραφία & Βίντεο

Φωτογραφία

2009 – 2014, K-S Publishing & Trading Ltd

«Linseed Oil Finish» – ebook, οδηγός για φινίρισμα ξύλου, εκδόθηκε το 2012. Καθήκοντα: λήψη όλων των φωτογραφιών στο βιβλίο.

Οπλογνωσία – φωτογράφηση για αρκετά άρθρα που έχουν δημοσιευθεί στον ιστότοπο, όπως η φωτογραφική κάλυψη της έκθεσης Diana 2010.


Βίντεο

2011, K-S Publishing & Trading Ltd

Diana 2011, κυνηγετική έκθεση – Βιντεοσκόπηση και μοντάζ της εκδήλωσης για την Οπλογνωσία.

2008, Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, Deree College

«Χρυσόθεμις«, μουσική παράσταση της Όλγας Εμμανουήλ – Βιντεοσκόπηση υλικού για χρήση στην παράσταση στα πλαίσια του μαθήματος «Advanced Media Production». Εκπαιδευτής: Νίκος Φάλαγγας.